ZWOLLE PRIDE

August 31, 2019
12:00 pm
ZWOLLE PRIDE
DIVINE

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. Zwolle Pride wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en emancipatie van LHBTI’ers in het bijzonder, waar ook ter wereld. Zwolle Pride moet een groots feest worden en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi!

In lijn der verwachtingen komen duizenden bezoekers naar Zwolle om het 3 dagen durende evenement bij te wonen. Een evenement waar een scala aan kleine, en grote evenementen georganiseerd zullen worden op het gebied van kunst, cultuur, sport, religie, educatie, voorlichting, dans, theater en uiteraard uitgaan.

Het hoogtepunt zal zijn, de City Parade dwars door de historische binnenstad van Zwolle heen, waar amusement en inhoud samenkomen tot een bruisend en kleurrijk spektakel, met aansluitend ons Pride Mainstage waar het dak (naja spreekwoordelijk dan) eraf gaat!

Wij als organisatie hopen jullie allemaal in grote getale te mogen ontvangen in onze prachtige stad Zwolle. Zwolle een tolerantie stad, een mooie stad en een stad die iedereen omarmt!

*ENGLISH*

Everyone has the right to be who you are and to love who you want. Zwolle Pride wants to permanently draw attention to human rights in general and the acceptance and emancipation of LGBTI people in particular, anywhere in the world. Zwolle Pride must be a great party and at the same time an impressive plea!

In line with expectations, thousands of visitors come to Zwolle to attend the 3-day event. An event where a variety of small and large events will be organized in the areas of art, culture, sports, religion, education, education, dance, theater and of course going out.

The highlight will be, the City Parade through the historic city center of Zwolle, where entertainment and content come together to create a vibrant and colorful spectacle.

We as an organization hope to welcome you all in large numbers in our beautiful city of Zwolle. Zwolle a tolerance city, a beautiful city and a city that embraces everyone!

Share: